Godziny otwarcia biura
pon
8:00 – 19:00
wt
8:00 – 19:00
śr
8:00 – 19:00
czw
8:00 – 19:00
pt
8:00 – 19:00
sb
10:00 – 15:00
KONTO KLIENTA
PL
pl en

  Konsultant Top Box udzieli Ci informacji najszybciej jak to możliwe

  Preferowane godziny kontaktu:

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  W związku z koniecznością zapewnienia właściwej ochrony Państwa danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (art. 13) oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE tzw. „RODO” przedstawiamy następujące informacje.

  Administratorem państwa danych osobowych jest:

  BOX DEVELOPMENT sp. z o.o. 

  Adres: ul. Litewska 1

  00-581 Warszawa

  NIP: 5252758549

  KRS: 0000742732

  Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem poprzez adres mailowy: modlinska@topbox.com.pl lub pisemnie na adres podany powyżej.

  Cel przetwarzania danych osobowych

  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach wykonania umowy najmu, przewozu, wystawiania dokumentów rozliczeniowych oraz wysyłania wiadomości drogą elektroniczną a także w celach wykonywania innych umów zawartych z Administratorem oraz w celu obciążania karty kredytowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu składania ofert przez Administratora, wystąpień do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. lub w celach marketingowych.  Jeżeli składanie ww. ofert następuje w związku z wykonywaniem umowy, wówczas dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

  Państwa dane osobowe przetwarzane będą również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO, w tym w celu obsługi zgłoszeń szkodowych w ramach obowiązujących polis dotyczących mienia wnoszonego do magazynów oraz przewożonych przez Administratora.

  Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

  Państwa dane osobowe przechowywane będą:

  – przez okres wykonywania umowy najmu aż do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania ww. umowy. 

  -Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych Administrator będzie przetwarzał przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W sytuacji konieczności dochodzenia roszczeń w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy najmu a tym  samym konieczności przetwarzania danych osobowych na etapie sądowym, Administrator będzie mógł przechowywać Państwa dane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tym do czasu wygaśnięcia uprawnienia do wznowienia postępowania sądowego. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

  -Przez okres na jaki została udzielona zgoda, bądź do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych a w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Administratora dane będą przechowywane  do jego wygaśnięcia.

  Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy, jak również korzystania z panelu klienta online i otrzymywania ofert.

  W odniesieniu do Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

  Żądania od Administratora dostępu do danych osobowych

  Żądania od Administratora sprostowania danych osobowych

  Żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

  Przenoszenia danych osobowych – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym RODO. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na działania, które zostały podjęte na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

  Wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych.

  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

  -świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe i prawne,  podmiotom będącym naszymi podwykonawcami świadczącymi usługi informatyczne i utrzymania sieci, usługi płatnicze firmom ubezpieczeniowym, firmom kurierskim i przewozowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawnych takie jak sądy, organy ścigania lub komornicy.

  O każdej zmianie polityki prywatności, zostaną Państwo poinformowani na naszych stronach.

  Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub do Biura Obsługi Klienta na adres modlinska@topbox.com.pl

  Ta strona korzysta z plików cookies, aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji. Kontynuując, zgadzasz się na używanie plików cookies. Dowiedzieć się więcej.
  Rozumiem

   Wypełnij formularz,
   aby nasz konsultant
   mógł sprawnie Ci pomóc

   Chcesz zarezerwować miejsce do przechowywania? A może masz do nas jakieś pytania lub zastanawiasz się, czy self-storage jest dla Ciebie? Zostaw nam wiadomość. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin i przedstawimy Ci wszystkie szczegóły.

   • W 100% bezpłatna i niezobowiązująca rezerwacja boksu
   • Zarezerwuj boks na max. 3 dni z gwarancją niezmienności ceny
   • W razie potrzeby zmień boks na większy lub mniejszy

   Administratorem Twoich danych osobowych jest Topbox Landbank Poland sp. z o.o.. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

    Konsultant Top Box udzieli Ci informacji najszybciej jak to możliwe